Dramaťák s bětkou 2019/2020

Hodiny dramaťáku s Bětkou jsou vedeny tak, aby pomocí cvičení, her, vstupování do rolí a improvizací docházelo k rozvíjení pohybových a verbálních schopností dětí, podpoře smyslového vnímání, estetického cítění, fantasie a paměti dětí a v neposlední řadě k jejich osobnostně sociálnímu rozvoji.

V hodinách jsou tedy používány především metody Dramatické výchovy. Zapojovány jsou ale i další estetické obory jako tanec, hudba či výtvarné umění.
Neodmyslitelnou součástí hodin je také, ačkoliv v menší míře, herecká průprava. Na hodinách dramatiky tak může, i když to není hlavním cílem, vzniknout i drobný divadelní tvar. Kroužek je jinak zaměřen především na to, co vzniká na jednotlivých hodinách a uvnitř skupiny.

Podle situace může v rámci kroužku proběhnout nepovinný výlet do Prahy na předem vybrané divadelní představení pro děti.

Kroužek Dramaťák s Bětkou je tedy určen všem, kteří mají chuť se zvídavostí a hravostí prozkoumávat svět kolem sebe a sebe v něm a je určen pro děti 1. stupně základních škol.

Lektor: Alžběta (Gavriněvová)

Alžběta GavriněvováVzdělání: Prošla školou tance Hanky Tuháčkové (Taneční studio Dobřichovice) a momentálně studuje již magisterské studium na katedře výchovné dramatiky na DAMU v Praze. Od roku 2010 navštěvuje semináře vedené tuzemskými i zahraničními lektory zaměřené na tvořivou práci s dětmi.

 

Kdy a kde

Úterý  14:30-16:00 děti 9-13 let DoDo, Taneční sál

Začátek kurzů v 2. polovině září 2019.

1 lekce týdně 90 min.                  1.900 Kč 15 lekcí

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz