ArteRadky: Výtvarně-zážitkový příměstský tábor

PRIHLASKA.doc (70 kB)

Zaměříme se na základy kresby a malby, navazující na tradiční pojetí výuky studiem podle skutečnosti a volné tvorby, která vychází z vlastní představivosti. Během kurzu jsou děti seznámeny se základními výtvarnými technikami a tématy.Děti se učí poznávat základy stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu, s cílem dosažení výtvarného výrazu. Řekneme si o perspektivě.
Dále si vyzkoušíme mozaiku, grafiku, suchý pastel,olejomalbu, koláž, sprejování a mix různých technik.
  • lekce výtvarné činnosti jsou prokládány procházkami  a výlety po okolí.
  • hrajeme hry a koupeme se v řece
  • Poznáme akční umění, Land Art
  • seznámení s umělci a s dějinami
  • návštěva Prahy, kde na nás čeká zajímavá výstava a workshop
  • na závěr tábora připravujeme výstavu obrázků s vernisáží

ZAJIŠŤUJEME

  • program od 8 do 16:00 hodin 

  • dopravu a vstupné na exkurzích a výletech

  • stravu a pitný režim (strava bude zajištěna)

  • materiálna

Na oběd chodí děti za doprovodu lektorů do Sokola, dopolední a odpolední svačina se dováží do DoDa.

KDE, KDY, KDO

Dobřichovický domek

8. - 12. 7. 2019  (děti od 5 do 8 let) 

15. - 19. 7. 2019 (děti od 8 do 16 let)  

LEKTORKY:

Radka Charapovová - výtvarnice - Ateliér ArteRadky

Anička Miller

Luděk Pelcl


CENA

CELÝ TÝDEN
(včetně stravy)
1 DEN
3 500 Kč 800 Kč


KONTAKT

DODO   - Radka Alexy, 770 105 175, spolek.dodo@outlook.cz

výtvarnice - Radka Charapovová, 724 810 848, radka.ch@email.cz      

lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz