top of page

Historie Dobřichovického domku

SVČ Dobřichovický domek působí v Dobřichovicích od roku 2014. Volnočasové centrum DODO založila toho roku Radka Alexy. O rok později změnil spolek název na Středisko volného času Dobřichovický domek a byl zapsán do rejstříku MŠMT. Od ledna 2016 středisko funguje jako školská právnická osoba. O pět let později, v lednu 2023, se SVČ Dobřichovický domek stává jedním ze školských zařízení zřizovaných městem Dobřichovice.

bottom of page