Lachtani ve vodě i na suchu

Plavání a hry v dobřichovickém bazénu, zázemí a tvoření v Dobřichovickém domku a výlety do okolí.

Vhodné pro děti od  6 - 10 let.

ZAJIŠŤUJEME

  • program od 8 do 17:00 hodin 

  • stravu a pitný režim zajišťujeme

  • materiál

Na oběd chodí děti za doprovodu lektorů do Sokola, dopolední a odpolední svačina se dováží do DoDa.

 

KDE, KDY, KDO

Wellness bazén Dobřichovice, společenská místnost a taneční sál v Dobřichovickém domku

19. - 23. 8. 2019  

LEKTORKY:

Daniela Paletová - učitelka na 1. stupni ZŠ Dobřichovice, intruktorka plavání

Daniela Čermáková - instruktorka plavání v SVČ Dobřichovický domek, lektorka kurzů Brikcs4Kidz a hudební školy Yamaha

CENA

CELÝ TÝDEN
(cena včetně stravy)
1 DEN
(včetně stravy)
   
3 300 Kč 700 Kč    


KONTAKT

DODO   - Radka Alexy, 774 019 597, spolek.dodo@outlook.cz

Daniela Čermáková, 605 233 542, jdaniela@seznam.cz

            

 

lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz